Το www.aromatika-votana-mparmpas.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, διαθέτει όμως τα προϊόντα του και στο Συσκευαστήριο “Μπαρμπάς” στην περιοχή Παρασκευή Αιγιαλείας.
Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του www.aromatika-votana-mparmpas.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του, όπως επίσης και η ενημέρωση για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε.
Το www.aromatika-votana-mparmpas.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή.
Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών των προϊόντων στη φωτογραφική τους απεικόνιση στην Ιστοσελίδα, ενδεικτικά αναφέρονται τα χρώματα αυτών, ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς απ’ ότι στην πραγματικότητα.